Werkbegeleiding

Bij grootschalige, langdurige of gevoelige projecten wordt door het bevoegd gezag voorgeschreven dat het project moet worden begeleid door een ecoloog. Els & Linde regelt deze begeleiding. Wij starten meestal met het opstellen van een risico-analyse. De onderzoeken voor de vergunning zijn meestal enkele jaren oud. Het opstellen van een risico-analyse voorkomt verrassingen. Het opstellen van een ecologisch werkprotocol helpt tevens bij het voorkomen van verrassingen die de voortgang van een project frustreren. 

Meer informatie nodig:
vanderlinden@elsenlinde.nl of telefoon 06 27 56 42 47