Inventariseren

Bij uitvoering van een project of bij het beheer van een terrein is vaak een inventarisatie van de aanwezige natuurwaarden nodig. Als uit een oriŽnterend onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van beschermde planten en dieren niet is uit te sluiten, is een uitgebreide inventarisatie belangrijk. Die inventarisatie dient om onnodige schade aan beschermde natuur te voorkomen en is noodzakelijk voor het verkrijgen van een vergunning.

Bij iedere ruimtelijke ontwikkeling moet worden voorkomen dat er negatieve effecten optreden op beschermde planten en dieren. Het gaat dan meestal om soorten die via de Habitatrichtlijn of de Vogelrichtlijn zijn aangewezen. Grootschalige renovatie of onderhoud wordt ook als een ruimtelijke ontwikkeling gezien; ook als het feitelijk gebruik niet wijzigt. Els & Linde kan u helpen met de inventarisaties die nodig zijn voor uw project. 

Verder lezen: E-book Waarom uitgebreid inventariseren 

Meer informatie nodig:
vanderlinden@elsenlinde.nl of telefoon 06 27 56 42 47