Inventarisatie

Een goed ecologisch advies start met een inventarisatie van planten en dieren. Daarvoor moet het gebied worden bezocht en onderzocht, en worden relevante gegevens uit eerdere waarnemingen van derden opgevraagd. Verder worden de algemene karakteristieken van het gebied, zoals bodem, grondwater en ligging, opgezocht. Met de gegevens kan worden beoordeeld of een geplande ontwikkeling mogelijk is. De inventarisatie kan ook gebruikt worden voor het schrijven van een inrichting- of beheerplan.

Voorafgaand aan een ruimtelijke ontwikkeling – een bouwplan – is het verplicht te onderzoeken of beschermde planten en dieren schade ondervinden van de plannen. Els & Linde B.V. heeft zeer veel ervaring in dergelijke onderzoeken. Door de nauwe samenwerking met mr. J.R. Dobbelsteijn Bisschops, gespecialiseerd in het ruimtelijk ordeningsrecht, worden juridische complicaties voorkomen.

Inventariseren is seizoenswerk. Het juiste inventarisatiemoment is afhankelijk van de soortgroep of zelfs van de soort. Buiten het seizoen kan slechts een beperkte indruk van het voorkomen van planten en dieren worden onderzocht. Op dat moment moeten eerdere inventarisaties worden gebruikt bij de beoordeling.

Planten
Mossen
Zoogdieren
Amfibieën
Reptielen
Dagvlinders
Libellen
Sprinkhanen
Hommels
Mieren