Inventarisatie

Bij de (her) ontwikkeling van een gebied, bij bouwplannen of bij de aanleg en of verbreding van een weg, moet vermeden worden dat aan planten en dieren schade ontstaat. Voorafgaand aan het werk moet daarom geïnventariseerd worden of er beschermde of bijzondere soorten voorkomen en of er schade ontstaat aan natuurgebieden.

Er zijn verschillende soorten onderzoeken. Op de website wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden.

Planten
Mossen
Zoogdieren
Amfibieën
Reptielen
Dagvlinders
Libellen
Sprinkhanen
Hommels
Mieren