Natuurkalender

Onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten kan alleen als deze met enige zekerheid zijn vast te stellen. Over het algemeen geldt dat hiervoor het voorjaar de meest aangewezen periode is. Er zijn echter verschillende belangrijke uitzonderingen. In het schema staat welke periode het meest geschikt is voor een goede inventarisatie.

Daarnaast is het van belang te weten dat veel soorten niet met één veldbezoek op een goede en afdoende manier zijn te inventariseren. Voor sommige soorten zijn meerdere terreinbezoeken noodzakelijk.