E-books

In de praktijk is er een spanningsveld tussen ruimtelijke ordening en de bescherming van de leefomgeving. Enerzijds is er een vraag voor ontwikkeling van woningen, wegen et cetera en anderzijds is er een noodzaak voor bescherming van de natuurwaarden. Een groene leefomgeving geeft een gezonder leefklimaat en een groter welzijn. Ecologie is een jonge wetenschap dat het functioneren van de natuur bestudeerd, waaronder het genoemde spanningsveld. Initiatieven met een ruimtelijke context krijgen te maken met wetgeving ten behoeve van bescherming van natuurwaarden, soms wordt dit als een belemmering ervaren. In een reeks e-books wordt het spanningsveld belicht en worden praktische tips gegeven om rekening houdend met de groene leefomgeving bij een ontwikkeling.