Bureau

Els & Linde B.V. heeft ervaring met het opstellen van (natuur)ontwikkelingsplannen, al dan niet in samenwerking met landschapsarchitecten en mensen uit andere disciplines. Het inrichten van ecologische verbindingen en plannen ter verbetering van de leefomgeving zijn enkele voorbeelden. Een ecolint (natuur in de stad), groene bedrijventerreinen of complexe faunapassage is een mogelijke uitwerking. Het verkrijgen uitvoerbare plannen is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Els & Linde B.V. is in 1992 opgericht (oorspronkelijk onder de naam DaD).

Els & Linde B.V. is gespecialiseerd in de groene wetgeving in al haar facetten. Wij kunnen de inventarisatie van planten, mossen, zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, mieren voor u uitvoeren of de uitvoering regelen. En uiteraard een ter zake kundig verslag van de bevindingen maken. Zowel voor eenmalige inventarisaties als voor monitoring kunt u ons inschakelen.

Voor de werkwijze van ons bureau verwijzen wij graag naar de website of naar een van de documenten die u kunt downloaden.

Heeft u vragen of opmerkingen 06 – 27564247 of vanderlinden@elsenlinde.nl.