Breeam

Via een Breeam wordt een certificaat verkregen voor duurzaam bouwen of beheren. Met een Breeam wordt rekening gehouden met de groene omgeving, door ruimte voor natuur op te nemen binnen een project. Natuur kan worden opgenomen door bijvoorbeeld nesten voor vogels of verblijfsruimten voor vleermuizen te integreren. 

Els en Linde heeft ervaring met deze vorm van ontwikkeling en helpt u graag met het integreren van natuur in uw project. 

Meer informatie nodig:
vanderlinden@elsenlinde.nl of telefoon 06 27 56 42 47