Ecologisch advies met creatieve oplossingen

Natuur wordt vaak gezien als hinderlijk voor het ontwikkelen van plannen. Dat hoeft niet! Els & Linde B.V. buigt de hinder naar een voordeel. Door natuur in te passen in de plannen kunnen deze aan kwaliteit winnen. Vaak is een dergelijk gebied goedkoper in onderhoud en duurzaam in gebruik.

De natuur in Nederland is beschermd via de Wet natuurbescherming. Bij sloop, renovatie of bouwplan of andere ontwikkelingen moet aangetoond worden dat geen schade wordt aangebracht aan de natuur. Dat geldt ook voor de bebouwde kom. Els & Linde B.V. kan de inventarisatie voor u uitvoeren en de ontheffing of vergunning voor u aanvragen. Zonodig schrijven wij een voorstel voor compensatie van de schade of doen voorstellen waardoor geen of minder schade wordt aangebracht.

Samen met anderen adviseurs maken wij uw idee voor een ontwikkeling concreet.

Hebt u vragen of wilt u spreken met iemand van Els & Linde B.V. over de diensten van ons bureau, stuur dan alstublieft een e-mail naar vanderlinden@elsenlinde.nl of bel ons op tel: 06 27564247.